FAQ items aan het laden...

Leiderschap en vernieuwing gaan hand in hand. Sterker nog: goede leiders zijn cruciaal in het creëren van een omgeving waarin vernieuwing kan plaatsvinden. Leiders hoeven geen vernieuwers te zijn, maar moeten ten minste enablers zijn. Goede leiders zorgen voor de voorwaarden die nodig zijn, voor veiligheid en stimulans. Ze voorkomen dat de waan van alledag de overhand krijgt en creëren ruimte in de organisatie voor vernieuwers.

Dat is geen eenvoudige opgave en er is geen eenduidig antwoord op het ‘hoe’, omdat organisaties en omgevingen verschillen. Tegelijkertijd zijn er veel inzichten te delen over de rol van leiders in vernieuwing en innovatie. Dat zijn niet alleen inzichten door leiders, maar zeker ook vóór leiders. Ik hoop met deze blogs en artikelen meer inzicht te geven in de belangrijke rol die is weggelegd voor leiders in organisaties bij het benutten van potentieel en het stimuleren van vernieuwing.

Ga naar de bovenkant