Eigenlijk klopt de titel van dit blog niet. Want in de praktijk is strategie helaas niet van iedereen. Terwijl dat wel precies is wat een goede strategie zou moeten zijn. In dit blog leg ik uit waarom dat zo belangrijk is en hoe je daaraan kunt werken.

Goed bewaard geheim?

In sommige organisaties is ‘de strategie’ een beter bewaard geheim dan het recept van Coca-Cola. Het is iets waar over gefluisterd wordt en waar alleen de hoogste bazen iets zinnigs over zouden kunnen zeggen. En het is op die plekken iets waar de ‘gewone medewerker’ zeker niet iets mee te maken heeft.

Op andere plekken is de strategie zo verwoord dat niemand precies begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Bijvoorbeeld dat het bedrijf een ‘the leading workforce agency’ moet worden van ‘the digital era’ voor ‘the next generation leaders’.

Als het vaag lijkt, dan is het meestal ook vaag.

Vaagheid en opgeklopte taal kom ik vaak tegen in beschrijvingen van strategie. En weet je wat het is? Als het voor jou en mij vaag lijkt, dan is het meestal ook gewoon vaag. Dat betekent dat het niet goed gelukt is om een duidelijke richting te kiezen. En in plaats van dan gewoon zeggen “we weten het nog niet precies, maar we proberen het elke dag gewoon iets beter te doen en dan kijken we wel waar we uitkomen” maakt men vage volzinnen. Zo lijkt het voor de onoplettende lezer alsof er gewerkt wordt met een heel goed en heel moeilijk plan.

De kracht van een goed uitgewerkte strategie.

En dan is er gelukkig nog de categorie waardevolle strategieën. Die duidelijk richting geven, waar goed over na is gedacht en die helpen bij het maken van keuzes. Dat laatste is cruciaal. Want een goede strategie geeft handelingsperspectief voor iedereen. Echt voor iedereen, en dus niet alleen voor managers of de top van een organisatie. Iedere persoon in de organisatie zou – met een goede strategie in de hand – moeten kunnen snappen welke richting hij of zij op moet in het werk. 

Dat vraagt meer dan een paar zinnen die de juiste strategie verwoorden. Het vraagt een doorvertaling, maar dat woord is eigenlijk niet duidelijk genoeg. De Engelse term is veel krachtiger, namelijk ‘strategic alignment’. Het betekent dat leiderschap, concrete doelstellingen, de cultuur en de mensen, de tools en de processen, alles dat bijdraagt aan de resultaten, is afgestemd op de gekozen strategie. En dat iedereen die daaraan bijdraagt geholpen wordt te snappen hoe die strategie vertaald kan worden naar kleine en grote keuzes die in het werk gemaakt moeten worden. 

Zo wordt de strategie een soort kompas; de richting is altijd helder. En tegelijkertijd moet je nog steeds zelf goed uitkijken hoe je loopt, en soms een omweg nemen of een obstakel overwinnen.

De verdrietige praktijk

Dat een goede strategie in theorie heel waardevol is, zegt natuurlijk niets over de praktijk. Het blijkt voor heel organisaties en leiders een moeilijke opgave om een duidelijke strategie te formuleren én daar goed over te communiceren; uit onderzoek van Harvard blijkt dat meer dan 50% van de mensen in organisaties de strategie niet kent. En van de minderheid die overblijft en de strategie wél kent, is natuurlijk ook nog een aanzienlijk deel dat geen vertaling weet te maken naar het eigen werk.

De impact hiervan is groot. Het is alsof je een wielerwedstrijd fietst met zachte banden; op zich heb je goed materiaal, maar je verliest veel energie, je maakt te weinig snelheid en het kost teveel moeite. Op die manier is het bijna onmogelijk om een goede strategie om te zetten in echt competitief voordeel. Want iedere organisatie bestaat alleen maar uit mensen. Die mensen maken de hele dag door keuzes, en de optelsom van die keuzes is het resultaat dat de organisatie behaald.

Werk aan de winkel dus

Veel bedrijven hebben geen duidelijke strategie. Hoe zit dat bij jou? Is het een managementdingetje? Een vaag verhaal waar je zelf eigenlijk ook de kriebels van krijgt? Dan moet je aan de slag. Want een goede strategie is het begin van beweging. En het goede nieuws: ook het inzicht dat je strategie nog niet klopt (of wel klopt, maar nog niet richtinggevend is voor iedereen) is een waardevolle constatering. Je weet dan in ieder geval wat beter kan.