Een sterk merk leidt uiteindelijk tot een positieve merkbeleving; de employee experience. Voor werkgevers wordt soms onderscheid gemaakt tussen employer branding en internal branding. Deze tweedeling wordt gebruikt om twee doelgroepen te onderscheiden; medewerkers (intern) en de arbeidsmarkt en potentiële medewerkers (extern). Deze indeling is in sommige gevallen logisch en bruikbaar, maar kan ook verwarring veroorzaken omdat de twee gebieden deels overlappen en vanuit hetzelfde werkgeversmerk ontstaan.

Congruentie is key

De employee experience is de ervaring vanuit de kandidaat en de medewerker. Deze ervaring begint op het moment dat de potentiële medewerker met gerichte interesse in aanraking komt met de toekomstige werkgever, en eindigt nadat de werkgever en de medewerker afscheid hebben genomen. De ervaring en de verwachting die ontstaat aan de ‘buitenkant’ zou in lijn moeten zijn met de ervaringen aan de ‘binnenkant’. Zo wordt teleurstelling voorkomen.

Consistente beleving

De employee experience ontstaat door een combinatie van factoren. De cultuur in een organisatie, de manier waarop medewerkers gefaciliteerd en begeleid worden, het leiderschap, vertrouwen in de koers, etcetera. Het beïnvloeden van deze ervaring is niet eenvoudig omdat negatieve ervaringen veel zwaarder wegen dan een positieve ervaring. Om van een uitstekende employee experience prioriteit te maken vraagt dan ook een integrale aanpak. Het belang ervan moet door diverse stakeholders gezien worden, zodat er een consistente, positieve beleving ontstaat vanaf het recruitmentproces tot en met de uitdiensttreding.

Wil je meer weten over dit onderwerp of vrijblijvend kennismaken? Neem dan even contact op.