Branding is van oudsher het domein van marketeers, en goed werkgeverschap hoort thuis bij HR. Employer branding beval elementen van zowel HR als Marketing. In de meeste organisaties wordt employer branding primair belegd bij HR. Op deze manier kan HR als eigenaar het employer brand vormgeven en ontwikkelen. En omdat een belangrijk deel van recruitment (onderdeel van HR) ook gericht is op het vergroten van zichtbaarheid, vindbaarheid en aantrekkingskracht wordt er vaak samengewerkt om het employer brand te versterken.

De scheidslijn tussen de verschillende facetten van het merk wordt steeds dunner. Organisaties kiezen meer en meer voor een integrale merkbenadering, waarbij de organisatie, het product en de werkgever integraal gepositioneerd worden. De reden hiervoor is dat potentiële medewerkers (en potentiële klanten) een merk als één geheel zien. Wanneer de beleving bij een corporate merk of een product niet positief is, heeft dat direct impact op de beleving van het werkgeversmerk.

HR en employer branding is in kleinere organisaties vaak belegd bij een kleiner team. Specialisten op het gebied van employer branding werken vaak in grotere organisaties, als zelfstandigen of bij gespecialiseerde bureaus. Wanneer specifieke kennis ontbreekt is het lastig om het werkgeversmerk goed te versterken. Het zichtbaar maken van de impact van een sterk employer brand is dan moeilijk. Het vaststellen en volgen van een effectieve strategie krijgt in die situatie dus minder aandacht. Om die reden wordt voor het ontwikkelen van een strategie of het opnieuw positioneren van een werkgeversmerk vaak externe hulp ingeschakeld.

De focus op merk en merkbeleving neemt binnen HR steeds meer toe. Internal branding en de employee experience zijn steeds vaker expliciet de verantwoordelijkheid van HR, waarbij wordt samengewerkt met andere disciplines om de integrale merkbeleving consistent te houden.

Wil je meer weten over dit onderwerp of vrijblijvend kennismaken? Neem dan even contact op.