Het eigen verhaal van de organisatie. De ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van een organisatie bevatten vaak mooie elementen die laten zien wat de organisatie kenmerkt of onderscheidt. Soms is de eigenheid terug te zien in kleine dingen. Het kan wat moeite kosten om ‘boven tafel te krijgen’ welke mooie verhalen de moeite waard zijn om te verduidelijken wat de organisatie typeert. Veel organisaties nemen niet (serieus) de moeite om dit verhaal goed op te schrijven, terwijl een goede corporate story een stevige basis vormt voor het werkgeversmerk.

Waar hoor je bij?

Door te verwoorden hoe de organisatie ontstaan en gegroeid is, ontstaat een verhaal om te vertellen. Niet alleen door marketeers, maar juist ook door andere medewerkers. Zo’n verhaal versterkt het gevoel van ‘bij de club horen’ en het zorgt voor gezamenlijk vocabulaire. Het beschrijft typische uitdrukkingen of manieren van doen. Dat klinkt triviaal, maar een goed verhaal spreekt veel meer tot de verbeelding dan een mission statement, een stategie of een meerjarenplan.

Tone of voice

Een goede corporate story vertelt niet alleen het juiste verhaal. Het heeft ook de toon die bij de organisatie past. Een corporate story moet herkenbaar zijn vanuit verschillende invalshoeken. Daarom is het verstandig om meerdere disciplines te betrekken bij het verzamelen van input. Een productmarketeer wil bijvoorbeeld dat belangrijke productkenmerken reflecteren in het verhaal. Terwijl een recruiter hele andere aspecten naar voren wil laten komen in de corporate story.

Begin bij de basis

Hoe sterker de visie en hoe duidelijker de waarden verankerd zijn in de organisatie, des te beter deze naar voren te brengen zijn in een verhaal. En hoe meer dit herkend wordt door medewerkers en anderen die betrokken zijn bij de organisatie.

Een corporate story staat meestal niet op zichzelf, maar wordt gebruikt als basis voor andere activiteiten, zoals het verwoorden van een employee value proposition. En daarvoor geldt: als de basis niet stevig is, gaat de rest scheef.

Wil je meer weten over dit onderwerp of vrijblijvend kennismaken? Neem dan even contact op.