Een werkgever met een sterk employer brand heeft veel ambassadeurs van de organisatie. Dit zijn de mensen die de werkgever aanbevelen, maar ook degenen die uitdragen wat voor de organisatie belangrijk is. Deze groep is belangrijk voor het werkgeversmerk. De persoonlijke ervaring van anderen zorgt voor een positieve associatie, en de impact daarvan is veel groter dan reclame.

Beter dan reclame

De uitdaging in het stimuleren van ‘ambassadeurschap’ is dat het zich niet laat afdwingen of regisseren. De reden hiervoor is dat het uitdragen of aanbevelen van een merk veel zegt over het individu. Zeggen dat je blij bent met een merk, product of werkgever zegt veel over jezelf. En daarmee kan het ook bepalen hoe een ander naar je kijkt. Daarom is het zinloos en zelfs contraproductief of te dicteren hoe een medewerker over het werkgeversmerk zou moeten of behoren te praten. In de praktijk zal dit niet veel voorkomen omdat de meeste werkgevers wel in de gaten hebben dat een paternalistische of belerende houding niet gewaardeerd wordt door medewerkers.

Ambassadeurs van de organisatie ontstaan door de intrinsieke motivatie om positief te praten over de organisatie als werkgever. Dat betekent investeren in medewerkers en zorgen voor een positieve employee experience.

Wil je meer weten over dit onderwerp of vrijblijvend kennismaken? Neem dan even contact op.