Zonder nieuwsgierigheid zouden we nergens zijn. De drang om te verkennen, om verder te kijken en te onderzoeken is, wanneer dit goed benut wordt, echt een superkracht. Wat is het, en wat maakt deze eigenschap zo bijzonder?

Het Engelse curiosity komt van het Latijnse cure; zorg. Als je nieuwsgierig bent, besteed je zorg aan wat je hoort en ziet. Iedereen is nieuwsgierig; het is een voorwaarde voor leren en ontwikkelen. Dingen willen ontdekken is de kern van nieuwsgierigheid, en dat gaat bij de een meer vanzelf dan bij de ander.

Wie nieuwsgierig is, neemt geen genoegen met het bestaande. Door de wereld te willen ontdekken, verander je ook je eigen houding ten aanzien van die wereld. En dat levert een aantal voordelen op.

Minder fouten

Wellicht ben je bekend met de confirmation bias; onze natuurlijke afwijking om vooral te geloven wat past bij onze overtuigingen en verwachtingen. Iets dat net zo logisch is, maar minder goed past bij onze personal beliefs, wordt minder geloofd of gewoon minder waarde aan gehecht.

Deze bias zorgt voor veel foutieve aannames en stereotyperingen. En nieuwsgierigheid zorgt voor meer vragen, meer onderzoeken en minder aannames. Het maakt dat je niet ‘zomaar’ voor waar aanneemt wat anderen zeggen. Nieuwsgierigheid maakt ook dat je jouw eigen aannames kritischer en rationeler bekijkt, en zo dus tot betere besluiten komt en minder fouten maakt.

Meer innovatie

Wanneer je geen genoegen neemt met het bestaande, sta je open voor vernieuwing. En dat is een belangrijke voorwaarde voor innovatie. Over innovatie wordt vaak gepraat alsof het een ‘product’ is, maar in essentie is innovatie een eindresultaat van een proces dat begint met nieuwsgierigheid. En die houding zorgt voor schijnbaar toevallige ontdekkingen, voor uitproberen en onderzoeken. Zonder direct te oordelen of te concluderen dat het vast niet gaat lukken.

Minder conflict

Wanneer je minder leunt op je eigen aannames en (voor)oordelen, ben je meestal constructiever in je communicatie. Zoals Covey lang geleden al schreef: ‘probeer eerst te begrijpen, en dan begrepen te worden’. Dit is veel makkelijker wanneer je nieuwsgierig bent naar de beweegredenen en de achtergrond van de ander. Je kunt je dan beter in de ander verplaatsen en dat praat altijd makkelijker 🙂

Weerstand

Nieuwsgierigheid is dus natuurlijk gedrag. Het stimuleert vernieuwing en creativiteit, het vermindert conflict en fouten nemen af. Toch wordt nieuwsgierigheid niet in elke organisatie gestimuleerd. Een belangrijk reden daarvoor is dat men bang is dat het verkennen van nieuwe mogelijkheden afleidt van het ‘dagelijkse’ werk. Meer vragen en meer discussie leidt tot minder prestatie, zo is de gedachte. Daarbij wordt vaak vergeten dat deze houding de basis vormt voor verbetering, versnelling of vernieuwing. Een tweede reden is het geloof in efficiency. In veel organisaties ligt de focus op het voorkomen van (tijd)verspilling en het mijden van risico’s. Deze houding zorgt op de korte termijn voor goede prestaties, maar tegelijkertijd is het een rem op vernieuwing. Dat zorgt op termijn voor een achterstand.

Stimuleren van nieuwsgierigheid

Omdat nieuwsgierigheid een menselijke eigenschap is, kun je er op selecteren. Zo vergroot je de groep nieuwsgierige collega’s, en dat leidt vanzelf tot meer vragen en een onderzoekende houding. Niet alleen bij de mensen die je aanneemt, maar ook bij andere collega’s. Nieuwsgierigheid is namelijk een positieve eigenschap die aanstekelijk werkt.

Stimuleer het stellen van vragen. Vragen stellen wordt in sommige organisaties gezien als dom of onwetend. Terwijl het (h)erkennen van wat je niet weet, de eerste stap is naar meer kennis en inzicht. Laat zien dat het ok is om vragen te stellen, door leiders zelf veel vragen te laten stellen. Oprechte, open vragen waaruit nieuwsgierigheid blijkt. Dat nodigt anderen uit hetzelfde te doen en het impliceert dat het prima is om iets niet te weten (en het te onderzoeken).

Focus niet alleen op resultaten maar ook op leerdoelen. Het vergroten van kennis en inzicht kun je expliciet belangrijk maken. Zo laat je als organisatie zien dat er meer gevraagd wordt dan prestaties op korte termijn. Dit dwingt mensen om na te denken over hun eigen houding en het stimuleert het vergaren van nieuwe kennis en het stellen van vragen. Deze focus op leren en ontwikkelen kan zelfs – naast het halen van prestaties – beloond worden. Zo wordt echt zichtbaar dat vernieuwing en nieuwsgierigheid belangrijk gevonden wordt.

En zoals voor zoveel dingen geldt: het begint met ‘waarom…?’ Als je die vraag vaak stelt, kom je veel te weten en leg je een basis voor vernieuwing.